”Gammelbönder” vid Melby, Östergötland. Bilderna är tagna i början 1990.